Tere tulemast MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem kodulehele!

Ühingu missiooniks on tagada noortele turvaline, toetav ja arendav kasvukeskkond. Oleme laste ja noorte valdkonnas tegelenud aastast 2002. Ühing kutsuti ellu mitmete Tartu linna lastekaitse teenistuse piirkonnakeskuse ja LV allasutuses töötavate spetsialistide poolt. Hetkel on meie ühingu liikmeteks viis pedagoogika ja sotsiaalvaldkonna spetsialisti:

  • Heidi Hansar - hooldus- ja kasuperede koolitaja PRIDE-meetodil, MTÜ Tähe Noorteklubi mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse koordinaator
  • Raili Hollo - Tamme Laste Päevakeskuse sotsiaalpedagoog, MTÜ Tähe noorteklubi mobiilne kontaktnoorsootöötaja
  • Lea Voltri - Tartu Laste Turvakodu sotsiaalpedagoog, CAP (children assault prevention) koolitajate koolitaja, Fisher meetodil koolitaja

Oleme olnud Tartu linnale koostööpartneriks ja teenusepakkujaks aastast 2005. CAP (children assault prevention) projekti raames oleme aastaid toetust saanud Haridus- ja Sotsiaalministeeriumilt, aastal 2013 alustati koostööd ka Politsei- ja Piirivalveametiga.

Tänase seisuga on olemas 2013.a detsembris renoveeritud ruumid, mis on korda tehtud tegelemaks noorte ja lapsevanematega ning spetsialistide professionaalsuse tõstmisele suunatud tegevustega. Oleme Tartu linna partneriteks uueks hankeperioodiks 2013-2016 pakkudes laste päevakeskuse teenust vähekindlustatud perede lastele Tammelinna-Veeriku piirkonnas. Varasemalt (aastatel 2005-2013) on ühing pakkunud päevakeskuse teenust piirkonna lastele Veeriku kooli vahetus läheduses.

Lisaks nimetatud projektidele on ühing koostöös Tervise Arengu Instituudiga koolitanud kasupereks pürgivaid paare Tartu- ja Jõgevamaal toetudes PRIDE-metoodikale. Sama metoodika kohandatud versiooni alusel - kuid teenuse raames - on koolitatud Jõgeva lastekodu personali, Tartu Kutsehariduskeskuse pedagooge ning Tartu Lille Maja noorsootöötajaid.