PRIDE-koolitus hooldusperedele

Lapse perekonnas hooldamine on alternatiivne teenus laste hoolekandeasutusele (lastekodule või turvakodule), et tagada lapsele stabiilset ja turvalist perekeskkonda. Perekonnas hooldamine võib olla lühi- või pikaajaline sõltuvalt lapse vajadusest, eesmärk on lapse tagasipöördumine oma perekonda. Perekonnas hooldamist vaadatakse kui teenust, mitte kui lapsendamist või lapse endale päriseks jätmist.

Kellele on koolitus mõeldud?

PRIDE-koolitus on kohustuslik peredele, kes on sõlminud lapse perekonnas hooldamise lepingu või alles soovivad saada hoolduspereks. Koolitus on soovitatav ka lapsendajatele ning eestkosteperedele.

Koolituse korraldus

Koolitus viiakse läbi maakonniti, et võimaldada peredel koolitusel osalemine kodule kõige lähemal. Koos käiakse enamasti maakonnakeskustes. Koolitus sisaldab üheksa õppekorda, mille kestel külastavad õpetajad ühel korral perede kodusid. Koolituse lõppedes viiakse läbi mõlemapoolne hindamine, kus koolitajad ja pere vestlevad omandatud oskustest, ressurssidest ja valmisolekust hakata lapsendajaks, hooldus- või eestkostepereks. Poole aasta jooksul pärast koolitusperioodi toimuvad lisaks viis supervisioonikohtumist. Koolitus on peredele tasuta.

Perekonnas hooldamine toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel. Lepingus saab kindlaks määrata, millal või millistel alustel võib lapse perekonda tagasi saata ning selles sätestatakse kõik lepingu mõlemaid osapooli huvitavad õigused ja kohustused.

Kuidas koolitusele pääseb?

Kasupere peaks pöörduma maa- või linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole, kes edastab pere andmed Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskusele. Hoolduspere või hooldusel oleva lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus suunab pere koolitusele, võttes ühendust TAI koolitus- ja teabekeskusega. Eelnevalt on KOV vastava ala spetsialist külastanud pere kodu ning veendunud, et pole seadusest tulenevaid takistusi olemaks või saamaks hoolduspereks. Pere võib pöörduda oma koolitussooviga ka otse TAI poole (www.tai.ee).

Koolitajad Aila Rajasalu ja Heidi Hansar on litsentseeritud koolitama gruppe Tartu- ja Jõgevamaal.

Info saamiseks võtke palun ühendust aila@mtycarpediem.eu või heidi@mtycarpediem.eu.